Home

Milieuwerk  is een sociale onderneming die zich primair richt op de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In samenwerking met AEB Amsterdam en de Gemeente Amsterdam initieert Milieuwerk innovatieve projecten om Amsterdamse werkzoekenden aan een baan te helpen  binnen het Westpoort-gebied.

Milieuwerk

Milieuwerk staat voor de participatiemaatschappij waarin iedereen de kans krijgt om naar vermogen mee te werken. Als sociale ondernemer staat de maatschappelijke missie voorop en streven we ernaar een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

Westpoort werkt

Westpoort Werkt is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, AEB Amsterdam en Milieuwerk. Door het partnership van overheid, bedrijfsleven en sociale firma wordt op innovatieve wijze invulling gegeven aan de Participatiewet. Werkzoekenden met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt krijgen zo een kans op een baan in de sector.

Traject EcoCollege

In het kader van Westpoort Werkt biedt Milieuwerk EcoCollege trajecten aan om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt via intensieve coaching, scholing en begeleiding kansen te bieden.

AEB Amsterdam

AEB Amsterdam is de grootste afvalverwerker op één locatie in de wereld en hierdoor koploper op het gebied van afval, energie en grondstoffen.

Partners