Home

Milieuwerk is een sociale onderneming die zich richt op meervoudige waarde-creatie door sociale werkgelegenheid te koppelen aan de circulaire economie. Onze missie is om duurzame betaalde banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te verwezenlijken.

Via het publiek private partnership Westpoort Werkt biedt Mlieuwerk met AEB Amsterdam en de Gemeente Amsterdam stagetrajecten aan.  Hiermee willen we het onbenutte arbeidspotentieel van werkzoekenden ontwikkelen en aan de vraag van de markt koppelen.

Milieuwerk opereert in een breed netwerk van partners uit het publieke en private domein en streeft ernaar gezamenlijk sociale impact te  creëren.

Milieuwerk

Milieuwerk staat voor de participatiemaatschappij waarin iedereen de kans krijgt om naar vermogen mee te werken. Als sociale ondernemer staat de maatschappelijke missie voorop en streven we ernaar een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

Westpoort werkt

Westpoort Werkt is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, AEB Amsterdam en Milieuwerk. Door het partnership van overheid, bedrijfsleven en sociale firma wordt op innovatieve wijze invulling gegeven aan de Participatiewet. Werkzoekenden met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt krijgen zo een kans op een baan in de sector.

Traject EcoCollege

In het kader van Westpoort Werkt biedt Milieuwerk EcoCollege trajecten aan om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt via intensieve coaching, scholing en begeleiding kansen te bieden.

AEB Amsterdam

AEB Amsterdam is de grootste afvalverwerker op één locatie in de wereld en hierdoor koploper op het gebied van afval, energie en grondstoffen.

Partners