Tussenevaluatie proeven Nieuwendijk, Kalverstraat en andere ontwikkelingen

Op 1 juni zijn de proeven op de Nieuwendijk en in de Kalverstraat gestart. De eerste tussenevaluatie met de straatmanagers en het stadsdeel is geweest. De uitkomsten zijn positief. Er zijn geen klachten of meldingen binnengekomen bij de straatmanagers noch bij het stadsdeel. De proef gaat door. De eindevaluatie is in week 35, de laatste week van augustus. Enkel punten uit de tussenevaluatie:

Nieuwendijk

Het aantal prullenbakken op de Nieuwendijk is teruggebracht van 15 naar 7. Deze 7 bakken zijn vervangen door 200 liter bakken (dit waren 100 liter bakken). De straatmanager en de