De waarde van sociale ondernemingen voor gemeenten

Partnership Gemeente Amsterdam en Milieuwerk;

“Met een goede samenwerking zouden sociale ondernemingen en gemeenten nog meer maatschappelijke waarde kunnen creëren.”

Movisies, Relatieblad voor het sociaal domein

juli 2015, nr. 24