Milieuwerk

Milieuwerk staat sinds 1990 voor de samenleving waarin iedereen de kans krijgt om naar vermogen mee te werken. Als sociale onderneming streven wij er altijd eerst naar om onze maatschappelijke missie te volbrengen. Daarnaast zette we ons in gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

Milieuwerk is een Social(e) Enterprise/Firma wat in één zin behelst: ‘Social Impact First!’

Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu. Internationaal is de Social enterprises een begrip en een groeiend fenomeen.

De missie & visie van Milieuwerk zijn eenvoudig: We streven ernaar duurzame betaalde banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te verwezenlijken. Hierbij richten we ons primair op de groeiende  circulaire economie.

Wij doen dit omdat we vinden dat een betaalde baan voor hen die dat willen meer is dan alleen een salarisstrook. Het erbij horen, de sociale cohesie, eigenwaarde, het tegengaan van eenzaamheid, het faciliteren van ontwikkeling en creëren zekerheid zijn allemaal elementen die bijdragen aan algemeen geluk en het “naar je zin hebben” van dag op dag. Dat we samen ook nog bijdragen aan een groenere wereld is de spreekwoordelijke kers op de taart.

Milieuwerk, opgericht door Henny Schmidt, is meer dan 25 jaar actief op het terrein van arbeidsintegratie, scholing en re-integratie en werkt in dit kader samen met diverse partijen in de keten van zorg en inkomen, zoals gemeentelijke instellingen, bedrijven en onderwijs- en hulpverleningsinstanties om invulling te geven aan sociale werkgelegenheid.

Sinds de oprichting is er zowel in de markt alsmede qua (sociale) wetgeving veel veranderd. Milieuwerk is door de jaren heen gegroeid  van sociale werkplaats, naar klassiek reïntegratieberijf tot social enterprise, allemaal volgens het idee van de triple bottom-line’ zoals beschreven in Cannibals with Forks (1998) van John Elkington; People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst). De triple bottom-line geeft aan dat een organisatie in haar bedrijfsvoering gelijkwaardig rekening moet houden met de drie aspecten van de triple P.

Milieuwerk heeft hier in de praktijk twee P’s aan toegevoegd: Purpose (doel) en Possibility (kans). Door duidelijke doelen te stellen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden kan een duurzaam perspectief geboden worden.

Duurzaamheid stond en staat zo altijd centraal, ook ten aanzien van de omgang met afval/grondstoffen (milieu), en van relaties met samenwerkingspartners en overheid. Open en eerlijke communicatie, respect en goede waarborging van de processen zijn de basis voor al onze relaties.

Milieuwerk heeft een brugfunctie tussen het arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en de vraag naar laag- en ongeschoolde arbeid in de circulaire economie. Hierbij hanteren wij het circulaire arbeidsproces waarmee we mensen enerzijds ontwikkelen en anderzijds duurzame banen creëren.

Alle initiatieven vinden in beginsel plaats op locatie AEB Amsterdam bij het Regionaal Sorteer Centrum (RSC). Via het eigen opleidingsinstituut Milieuwerk EcoCollege en samen met AEB is het mogelijk voor deelnemers om cursussen te volgen. Zie voor meer informatie stagetrajecten

Milieuwerk is een Kenteq en VTL transport erkend leerbedrijf. Daarnaast heeft Milieuwerk het Blik op Werk keurmerk waarmee de kwaliteit van de instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk wordt gewaarborgd. Voor Blik op Werk wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek afgenomen door Kiwa. Over 2016 was het gemiddelde cijfer 8.8

Social(e) Enterprises/Firma's zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu. Internationaal is de Social enterprises een begrip en een groeiend fenomeen.

Als social enterprise / sociale firma kan Milieuwerk in het kader van de aankomende Participatiewet een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van werk en dagbesteding voor kwetsbare groepen en mensen met een arbeidsbeperking.

De Gemeente Amsterdam hanteert op basis van het KPMG-onderzoek ‘Sociale Firma’s in Beeld’ voor haar ondersteuning voor sociale firma’s de volgende definitie:
“Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”
De gemeente verwacht dat:

  • Minimaal 40 procent van de medewerkers van een sociale firma een afstand heeft tot de arbeidsmarkt en dat
  • De sociale firma minimaal 50 procent aan commerciële inkomstenbronnen heeft, niet zijnde subsidies of inkoop van dagbesteding activiteiten.