Traject EcoCollege

In het kader van Westpoort Werkt biedt Milieuwerk EcoCollege trajecten aan om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt via intensieve coaching, scholing en begeleiding kansen te bieden.

De trajecten van Milieuwerk EcoCollege in het kader van Westpoort Werkt hebben als doelstelling de mismatch tussen werkzoekenden (vraag) en werkzoekenden in de markt (aanbod) te overbruggen.

Werkgevers moeten zich constant focussen op de markt. In tijden van toenemende concurrentie zit de werkgever meestal niet te wachten op extra begeleidingswerkzaamheden die tijd, geld en energie vergen.

Om van onze trajecten een succes te maken, moeten we als sociale firma de werkgevers zo ontzorgen dat er een ‘vloeiende’ overdracht kan plaatsvinden tussen aanbiedende en vragende partij. Milieuwerk vormt zo de schakel tussen het arbeidspotentieel van (voormalig) uitkeringsgerechtigden en de markt.

De toegevoegde waarde van Milieuwerk is dat zij een werkomgeving aanbiedt om aan de werknemersvaardigheden die de markt vraagt te werken. Daarnaast worden er via het eigen EcoCollege opleidingen gegeven om de nodige vakspecifieke kennis bij te brengen. Dit resulteert via stages in arbeidscontracten bij reguliere werkgevers in de regio, maar ook in banen bij de flexibele arbeidspoule van Milieuwerk zelf.

De doelgroep waarvoor Milieuwerk trajecten aanbiedt is divers. De verschillen van deelnemers qua herkomst, problematiek, achtergrond, ambitie, leervermogen en leeftijd zijn uiteenlopend. De doelgroep heeft als overeenkomst; iedereen heeft een afstand  tot de reguliere arbeidsmarkt.

Deze afstand is het verschil tussen vraag en aanbod en zien we terug in de volgende kernpunten:

  • Gebrek aan een werknemersvaardigheden
  • Beperkingen in het sociale domein
  • Locatie en vervoer
  • Ontbreken van vakspecifieke kennis en opleidingen

De kracht van Milieuwerk is dat we samen deze afstand zo ver mogelijk overbruggen. We leggen hierbij de nadruk om de mogelijkheden en kwaliteiten die mensen hebben in plaats dat we ons richten op de belemmeringen.

Uitgangspunt voor de trajecten van Milieuwerk is dat deelnemers vanuit eigen inzicht weer perspectief krijgen.

Een traject begint bij een voorselectie van kandidaten door het WerkgeversServicePunt in samenwerking met het Re-integratiebedrijf Amsterdam. Potentiële nieuwe werknemers worden voorgesteld bij Milieuwerk tijdens een kennismakingsgesprek. Als er wederzijds mogelijkheden worden gezien begint het traject.

Allereerst wordt gewerkt aan arbeidsgewenning waarbij de nieuwe kandidaat op de werkvloer de mogelijkheid krijgt om onder begeleiding arbeidsritme op te doen. Zo worden in de praktijk de beginselen van het werknemerschap aangeleerd. In deze periode worden ook de belangrijkste sociale problemen die regulier werk in de weg staan in kaart gebracht en samen opgelost.

Vervolgens worden via het EcoCollege verschillende praktijkopleidingen aangeboden. Hiervan zijn de belangrijkste VCA en heftruck. De opleidingen zijn niet alleen noodzakelijk voor een carrière in Westpoort, maar zijn tegelijkertijd ook een blijk van waardering voor de deelnemer. Door de investering in opleidingen en via begeleiding ontstaat een waardevolle band tussen Milieuwerk en de deelnemers waaruit blijkt dat de mogelijkheden voor de toekomst reëel zijn.

Wanneer de deelnemer laat zien dat hij de basiswerknemersvaardigheden onder de knie heeft en de benodigde opleidingen succesvol heeft afgerond gaan we samen op zoek naar passend werk. Hiervoor heeft Milieuwerk een groot netwerk van bedrijven waarmee samen wordt gewerkt (zie Partners).

Indien het blijkt dat de deelnemer niet kan uitstromen naar een externe werkgever, maar dat het via aanpassingen en additionele begeleiding wel mogelijk is om de loonwaarde terug te verdienen in de markt, neemt Milieuwerk de deelnemer zelf aan in de eigen flexpoule. Op deze manier kan de deelnemer een dienstverband krijgen, ook al is er niet direct een passende reguliere baan.

De doelstellingen zoals geformuleerd in de Participatiewet om zo regulier mogelijk werk te vinden voor iedereen kunnen zo worden behaald.  Onze ervaring is dat dit steeds vaker de vorm zal hebben van tijdelijk werk, deeltijdwerk en/of oproepbasis/flexwerk, maar via onze flexpoule kunnen we daadwerkelijk duurzame banen garanderen.