ACHTERGROND

Achtergrond Milieuwerk

Milieuwerk, opgericht door H.H. (Henny) Schmidt 1951-2016, is sinds 1990 actief op het terrein van arbeidsintegratie, scholing en re-integratie en werkt in dit kader vanaf dag één samen met diverse partijen in de keten van zorg en inkomen, zoals gemeentelijke instellingen, bedrijven en onderwijs- en hulpverleningsinstanties om zo invulling te geven aan sociale werkgelegenheid.

Henny wilde met Milieuwerk een tegengeluid bieden voor het Angelsaksische marktmodel. Hij streefde naar een samenleving waarin iedereen een kans krijgt. Het erbij horen, de sociale cohesie, eigenwaarde, het tegengaan van eenzaamheid, het faciliteren van ontwikkeling en creëren zekerheid zijn allemaal elementen die bijdragen aan algemeen geluk en zijn de pijlers waarop Milieuwerk sindsdien is gebouwd.

Henny is in 2015 opgevolgd door David Jansen en sindsdien veranderd van klassiek particulier reïntegratiebedrijf naar een Social(e) Enterprise   . Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en hebben als doel om primair maatschappelijke waarde voor mens en milieu te creëren.

Vanaf dat moment is het nieuwe doel van Milieuwerk: “social impact first”. Deze missie kreeg gestalte door de ontwikkeling van het circulaire arbeidsproces en hiermee zelf de rol van werkgever op te pakken. Milieuwerk heeft hiermee een brugfunctie ingenomen tussen het arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en de vraag naar laag- en ongeschoolde arbeid in de circulaire economie.

Milieuwerk is een Kenteq erkend leerbedrijf en heeft daarnaast het Blik op Werk keurmerk waarmee de kwaliteit van de instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk wordt gewaarborgd. In 2019 wordt begonnen met de deelname aan de landelijke ‘code sociale ondernemingen’.