Green Partnership for People

AEB Milieuwerk WerkbezoekVrijdag 24 januari bracht wethouder Andrée van Es een werkbezoek aan AEB Amsterdam (afvalenergiebedrijf) in het Westelijk Havengebied. AEB Amsterdam is per 1 januari 2014 verzelfstandigd en geen onderdeel meer van de gemeente Amsterdam. Verzelfstandiging verstevigt de kansen van AEB Amsterdam om concurrerend te opereren op de afvalmarkt en biedt de organisatie meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen van afvalverwerker tot producent van duurzame energie en grondstoffen. Dit alles gaat gepaard met de creatie van nieuwe werkgelegenheid in o.a. de afval- en recyclingsector.

Westpoort Werkt 2.0

Tijdens het werkbezoek heeft de wethouder uitgebreid kennis genomen van de laatste ontwikkelingen binnen het AEB Amsterdam en het werkgelegenheidsproject ‘Westpoort Werkt!” (initiatief van Milieuwerk en het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam). In dit project worden verschillende doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecoacht en ingezet binnen AEB Amsterdam. Om de resultaten binnen dit samenwerkingsverband op te kunnen schalen, hebben de betrokken partijen uitgesproken om het project “Westpoort Werkt!” uit te breiden en verder vorm te geven. Dit project zal dan ook verdere voortgang vinden onder naam ‘Westpoort Werkt 2.0!’.

Bureau Social Return ook aangesloten

Om de huidige partners te versterken bij het behalen van de doelstellingen van het project is het Stedelijk Bureau Social Return van de Gemeente Amsterdam binnen het samenwerkingsverband aangesloten. Hierbij wordt invulling gegeven aan de ambitie om Social Return een duurzamer en breder karakter te geven (social return 2.0). Dit past ook bij de Focus 2014 van Stedelijk Bureau Social Return, het WSP en partners.
Bron: Gemeente Amsterdam