Lancering digitale etalage Sociale Zaken

Computer
Milieuwerk werkt aan een beter milieu en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om regulier werk te vinden.
We hebben ons gespecialiseerd in het begeleiden van mensen naar een baan in de afvalsector. Op onze locatie, het Regionaal Sorteer Centrum op het terrein van het Afval Energie Bedrijf, zijn onze medewerkers dagelijks aan de slag met het inzamelen, scheiden voor hergebruik en het gereed maken voor vervoer naar de eindverwerkers die zorgdragen voor de recycling.
Bij Milieuwerk EcoCollege krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals voortijdig schoolverlaters, vluchtelingen en mensen met een meervoudige problematiek, de mogelijkheid een carrière binnen de afvalsector te starten. Via intensieve coaching en scholing worden medewerkers naar een baan in de sector begeleid. Werken in deze innovatieve en aan strenge wetten en regels gebonden bedrijfstak vraagt om zeer specifieke vakkennis. Deze kennis brengen we bij in het EcoCollege.
Klantgericht
Wij worden regelmatig door bedrijven benaderd met de vraag of wij kwalitatief goed personeel kunnen ‘leveren’. In dat opzicht stellen we de werkgevers niet teleur!
Onze klanten, vraag (werkgevers) en aanbod (werkzoekenden) staan centraal in onze benadering. Samen met onze klanten geven wij invulling aan ons opleidingscurriculum om toekomstige medewerkers op te leiden naar de eisen van de afvalbranche en logistiek.
Milieuwerk is lid van de Ondernemersvereniging ORAM en werkt in die hoedanigheid mee aan het bevorderen van onderlinge betrekkingen, samenwerking en solidariteit van ondernemers in Amsterdam.
Bron: Sociale Zaken