Milieuwerk bestempeld als Social Enterprise

Milieuwerk EcoCollege heeft als doelstelling mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Bij Milieuwerk EcoCollege krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals voortijdig schoolverlaters, vluchtelingen en mensen met een meervoudige problematiek, de mogelijkheid een carrière binnen de afvalsector te starten. Via intensieve coaching en scholing worden medewerkers naar een baan in de sector begeleid. Met behulp van intensieve begeleiding, arbeidsgewenning, arbeidstoeleiding en (om)scholing zorgen we ervoor dat mensen constant hun meerwaarde kunnen blijven bieden in een snel veranderende markt die normaliter voornamelijk wordt bedient door flexwerkers en uitzendkrachten.
Milieuwerk heeft met het oog op de Participatiewetgeving hiervoor zelf een flexibele arbeidspoel in het leven geroepen. Hierbij is de instelling dat er genoeg werk is, maar geen vacatures voor de doelgroep. Om de carrousel te doorbreken worden duurzame contracten aangeboden waarna er passend werk wordt aangetrokken wat door de groep kan worden uitgevoerd. Deze nieuwe werkmethode wordt het ‘circulaire arbeidsproces’ genoemd en sluit aan op de groeiende vraag naar laaggeschoolde arbeid in de circulaire economie.
In samenwerking met het AEB Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, WerkgeversServicePunt Groot-Amsterdam, Bureau Social Return en werkgevers uit de regio is het project Westpoort Werkt opgezet om in de toekomst meer mensen duurzaam aan werk te helpen.
Bron: Iedereen Winst