Milieuwerk heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald

Milieuwerk Amsterdam BV heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Milieuwerk Amsterdam BV voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Milieuwerk Amsterdam BV op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Milieuwerk Amsterdam BV op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Sinds 1992 is Milieuwerk actief in de gemeente Amsterdam op het snijvlak van de circulaire economie en sociale werkgelegenheid. Milieuwerk creëert banen voor mensen waarvoor reguliere vacatures vaak te veeleisend zijn.

Milieuwerk over sociaal ondernemerschap

“Sociaal ondernemen is lokaal en heeft vaak een duurzame of een regeneratieve aard. Net als bij familiebedrijven draait het om meer dan ‘shareholdervalue’. Een gezonde economie heeft bedrijven nodig die zich inzetten voor de lokale mens en omgeving. Veel sociale ondernemingen focussen echter zoveel op ‘sociaal’ dat het ‘ondernemende’ gedeelte van het bedrijf in het gedrang raakt. Bij onze mensen is de wens om vaste contracten te krijgen. Duurzame banen. Dus is het goed om te blijven realiseren: zonder omzet geen impact. Sociaal ondernemen betekent dat je op nieuwe manieren moet kijken naar maatschappelijke vraagstukken en deze verbindt aan mogelijkheden in de markt. Voor ons concreet is dit een businessmodel te hebben gemaakt van ‘mensen aan betaald werk helpen’. Succesvol sociaal ondernemen draait om anders denken, waarden herdefiniëren, en publiek private samenwerking.”

Waarom vindt Milieuwerk Amsterdam BV het belangrijk om een PSO-Certificaat aan te vragen?

“Zelf roepen dat je het goed doet is één, maar hoe toets je zoiets? Wij geloven dat de PSO30+ certificering een duidelijk onderscheid maakt tussen bedrijven die zich in het bijzonder inzetten voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt en bedrijven die dit niet of minder doen. Aan onze stakeholders, zowel publiek, privaat alsmede andere sociale ondernemingen, willen we graag laten zien dat we behoren tot de PSO30+ groep.”

Welke stappen heeft Milieuwerk genomen om zo hoog op de PSO-Prestatieladder te scoren?

“We staan als onderneming open voor iedereen die graag wil werken maar waarvoor regulieren vacatures niet willen lukken. Hierbij hebben we eigenlijk maar één belangrijke regel: je moet het leuk vinden wat je doet. De rest gaat daarna vanzelf. Dus als mensen na kennismaking een goed gevoel hebben bij ons bedrijf, dan zijn ze welkom. Het is een soort ‘open hiring’. Op deze manier hebben we voor veel mensen betaalde banen gecreëerd. Momenteel hebben we 130 mensen in dienst uit het doelgroepregister of met een beschut werk indicatie. Stuk voor stuk mooie verhalen. Sommige mensen zijn gevlucht uit hun eigen land en nu voor het eerst aan het werk in Nederland. Zonder papieren, zonder beheersing van de taal, maar nu wel met perspectief en inkomen voor het gezin. Andere mensen worden bestempeld als ‘te oud’ , ‘te druk’, ‘te langzaam’, ‘te snel boos’, ‘slecht leerbaar’, ga zo maar door. Bij Milieuwerk starten we met een schone lij. Gisteren maakt niet uit. Wat wil je vandaag?”

Over de PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.