Partners

WEEE NL
WEEE NL organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor o.a. AEB Amsterdam. Zodoende werken we veel met deze partij samen in ons primaire proces op het RSC. Daarnaast helpt WEEE NL mee met de financiering van het Circulaire Arbeidsproces.
Lees Meer

Nissan
In samenwerking met SUEZ werken we voor verschillende grote marktpartijen. Eén van deze is Nissan. Al sinds 2011 bemannen we het sorteercentrum voor retourstromen voor Nissan. De samenwerking is in 2018 weer voor 3 jaar verlengd. Op het Europese distributiecentrum voor losse onderdelen werk een vast team van 6 medewerkers welke periodiek wordt opgeschaald als er grote partijen moeten worden gesorteerd.
Lees Meer

Social Enterprise NL
Social Enterprise NL is de landelijke netwerkorganisatie voor sociale bedrijven. Daarnaast treedt deze partij op als kennisbank, lobby en organisator van diverse evenementen. Milieuwerk is als sinds het prille begin partner en zal in 2019 ook meewerken aan de ontwikkeling van de ‘code sociaal ondernemen’
Lees Meer

SUEZ
SUEZ is als sinds 2010 een partner van Milieuwerk. Het begon allemaal kleinschalig, maar ondertussen werken we samen op diverse indrukwekkende projecten. Het vertrouwen van SUEZ in onze werkwijze en onze medewerkers heeft het mogelijk gemaakt dat we nu niet alleen bij SUEZ op het terrein zelf werken, maar ook bij Nissan, BCC en Sanquin.

SUEZ is hiermee onze grootste commerciële partner en er werken in totaal ongeveer 15 van onze medewerkers. Daarnaast helpt SUEZ mee met de financiering van ons circulaire arbeidsproces.
Lees Meer

Sanquin
In samenwerking met SUEZ werken we voor verschillende grote marktpartijen. Eén van deze is Sanquin. Hier werken we pas sinds eind 2018 mee samen. Eén van onze medewerkers heeft zich doorontwikkeld tot Milieuplein Coördinator en regelt samen met SUEZ de achterkant van het logistieke proces van de bloedbank.
Lees Meer

Rabobank (Foundation)
De Rabobank heeft het in 2015 mogelijk gemaakt om Milieuwerk een nieuwe koers te laten varen. Samen met de Rabobank Foundation is in 2019 vervolgens een meerjarig investeringstraject gestart met als doel om van 100 naar 150 medewerkers te groeien.
Lees Meer

De Omslag
De Omslag is als netwerkpartij de instantie die verschillende sociale firma’s en andere sociale instellingen aan elkaar verbindt. Milieuwerk praat mee in de periodieke overleggen en kennissessies met als doel om de kennis en de samenwerking in de keten zorg-werk te versterken. Lees Meer

CSU
In opdracht van CSU houden 3 van onze medewerkers verschillende afdelingen van AEB Amsterdam schoon. Onze nabijheid bij de werkvloer zorgt ervoor dat we deze samenwerking als sinds 2012 hebben.
Lees Meer

BCC
In samenwerking met SUEZ werken we voor verschillende grote marktpartijen. Eén van deze is BCC. Op het distributiecentrum bij Schiphol Rijk helpen we met een sterk team van zes medewerkers sinds 2015 met de op en overslag van retourgoederen en recylcingstromen. Lees Meer

Amsterdam
De Gemeente Amsterdam is onze belangrijkste partner. Niet alleen zijn ze aandeelhouder van onze grootste opdrachtgever, maar ook zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Amsterdam staat zou in het midden van onze bedrijfsvoering. We werken in de stad, met de stad en voor de stad.

Samen met afdeling Werk Participatie en Inkomen proberen we zoveel mogelijk Amsterdamse werkzoekenden te verbinden aan de opkomende circulaire economie en de vraag naar praktijk geschoolde arbeid in de sector.

Naast de dagelijkse dienstverlening die we samen met de Gemeente Amsterdam bieden, denken we ook mee over de toekomst van de stad. Hoe maken we deze inclusiever, mooier, socialer? Hierin dragen we actief bij aan de Sociaal Werkkoepel. Lees Meer

Afval en Grondstoffen
Sinds 2015 werken we samen met de gemeente Amsterdam in de afvalinzameling. Onze medewerkers vervullen een deel van de flexibele schil en halen in stadsdeel west het afval op om het vervolgens naar de Sorteerlijn Huishoudelijk Afval van AEB Amsterdam te brengen.

Daarnaast helpt directie Afval en Grondstoffen mee met de financiering van ons circulaire arbeidsproces.Lees Meer

Almere
Samen met de Gemeente Almere hebben we een manier bedacht waardoor ook werkzoekenden vanuit daar een betaalde baan kunnen krijgen bij ons. Sinds 2016 komt er elke dag een busje ‘Almerianen’ om mee te helpen op het RSC. Begonnen als een voorzichtige pilot biedt deze samenwerking nu structureel betaalde banen aan 5 mensen.
Lees Meer

AEB Amsterdam
Vanaf het jaar 2000 heeft Milieuwerk nauw samen gewerkt met AEB Amsterdam in de sortering en overslag van E-waste. Met ons kantoor zijn we gehuisvest in het Recycling Service Centrum van AEB en twee derde van al onze medewerkers voeren werkzaamheden uit in opdracht van AEB.

Op het RSC wordt nog steeds E-waste gesorteerd, maar tegenwoordig worden er nog veel meer werkzaamheden uitgevoerd. Het doel is om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen uit (Amsterdamse) reststromen. Het RSC is voor al onze medewerkers de eerst plek waar ze werken waarna ze kunnen doorgroeien naar ander functies. Tegelijkertijd is dit ook de plek waar medewerkers kunnen terugvallen als het een keer minder gaat.

Ander plekken van AEB waar veel van onze medewerkers werken zijn de 6 Recyclepunten en het Depot Bijzonder Afval. Daarnaast zie je onze medewerkers terug op transport, het magazijn, het personeelsbusje en bij het onderhoud van het terrein.

In totaal werken er ongeveer 80 van onze medewerkers voor AEB Amsterdam en we hebben over de jaren een symbiotische relatie gecreëerd waar we gezamenlijk twee grootstedelijke thema’s verbinden: duurzaamheid en werkgelegenheid. Lees Meer