Samenwerking AEB Amsterdam "Eigen kweek"

Een interview in Generatie E, het magazine van AEB Amsterdam, met Carlo (bedrijfsleider Milieuwerk) en Robert (projectmanager afd. Inzameling en Recycling).

Zo’n vier keer per dag komt Robert Jolen bij het Regionaal Sorteercentrum over de vloer. En dat is niet alleen voor de voortreffelijke koffie. Zijn voornaamste doel is de ‘kweekvijver’ inspecteren. “Er werken hier 72 mannen en 3 vrouwen.” vertelt Carlo van der Hilst, die de dagelijkse gang van zaken overziet. “Allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet.” Samen geven Robert en Carlo hun een zetje richting een reguliere baan.Generatie E