Green Partnership for People

Vrijdag 24 januari bracht wethouder Andrée van Es een werkbezoek aan AEB Amsterdam (afvalenergiebedrijf) in het Westelijk Havengebied. Tijdens dit werkbezoek heeft zij uitgebreid kennis genomen van de ontwikkelingen binnen het onlangs verzelfstandigde afvalenergiebedrijf en het werkgelegenheidsproject ‘Westpoort Werkt!”. Daarnaast onthulde ze samen met de directie van AEB Amsterdam en Milieuwerk een plakkaat en gaf hiermee het startsein voor het aanstaande samenwerkingsverband Westpoort Werkt 2.0!.

Afval Energie Bedrijf

Het AEB is per 1 januari 2014 verzelfstandigd en geen onderdeel meer van de gemeente Amsterdam (de gemeente is nu aandeelhouder en financier van AEB). Verzelfstandiging verstevigt de kansen van AEB om concurrerend te opereren op de afvalmarkt en biedt de organisatie meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen van afvalverwerker tot producent van duurzame energie en grondstoffen. AEB heeft als ambitie in 2030 het duurzaamste grondstoffen- en afvalbedrijf te worden. Hiermee draagt de organisatie bij aan de ambities van de regio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met de creatie van nieuwe werkgelegenheid in o.a. de afval- en recyclingsector.

“Westpoort Werkt!”

AEB Milieuwerk werkbezoekOm in de grote vraag naar arbeidskrachten in het gebied Westpoort te kunnen voorzien, heeft Milieuwerk in samenwerking met het Werkgeversservicepunt in februari 2012 het project ‘ Westpoort Werkt!’ opgezet. Verschillende WSP doelgroepen, zoals WWB (PAP), SW en Wajong, worden gecoacht en ingezet binnen AEB Amsterdam). Deelnemers aan deze trajecten hebben doorgaans een grote afstand tot de arbeidsmarkt (een arbeidsproductiviteit van 25% tot 80%.).
Binnen dit traject voeren de deelnemers aanvankelijk een half jaar werkzaamheden in het sorteercentrum uit om werkervaring, scholing en arbeidsgewenning op te kunnen doen. In de 6 maanden daarna ligt het accent – buiten deze scholing en werkervaring – voor de deelnemers meer op toeleiding naar reguliere arbeid. Deelname aan dit traject is maximaal een jaar lang mogelijk met behoud van uitkering. Wanneer deelnemers alle opleidingen hebben afgerond en klaar zijn om regulier aan de slag te gaan, krijgen ze een arbeidsovereenkomst van Milieuwerk aangeboden. Deze medewerkers in dienst van Milieuwerk worden vervolgens gedetacheerd bij AEB Amsterdam, maar ook bij andere werkgevers in de buurt als CSU, Nissan en Profile Tyre Centre.
Het project “Westpoort Werkt!” is tot nu toe zéér succesvol verlopen. Vorig jaar zijn er in totaal 41 trajecten gestart, waarvan er na een jaar 28 succesvol afgesloten waren. Na dit jaar zijn er 16 deelnemers onder contract bij Milieuwerk gekomen. Daarnaast zijn er binnen de 41 trajecten door de deelnemers 87 opleidingen en cursussen succesvol afgerond. AEB Amsterdam geeft met de inzet van deze constructie een goed voorbeeld naar andere bedrijven m.b.t. verplichtingen van de aanstaande Participatiewet.

“Westpoort Werkt 2.0!”

Westpoort werkt 2.0De vraag naar goede en gekwalificeerde medewerkers zal de komende jaren binnen het Westpoortgebied steeds groter worden. Om de resultaten binnen dit samenwerkingsverband op te kunnen schalen hebben de betrokken partijen uitgesproken om het project “Westpoort Werkt!” uit te breiden en verder vorm te geven. Dit project zal dan ook verdere voortgang vinden onder naam ‘Westpoort Werkt 2.0!’.
Belangrijke pijlers van het project “Westpoort Werkt 2.0!”:

  • Het vergroten van het aantal deelnemers aan het traject, om zo meer mensen aan het werk te krijgen in het Westpoortgebied;
  • Het vergroten van het aantal bedrijven wat gebruik maakt van de poule van Milieuwerk binnen het Westpoortgebied (en eventueel daarbuiten);
  • Het optimaliseren van de inzet van de netwerken van AEB Amsterdam, Milieuwerk en de Gemeente Amsterdam (DWI/WSP), teneinde eerste twee doelstellingen te ondersteunen.

Om de huidige partners te versterken bij het behalen van deze doelstellingen is het Stedelijk Bureau Social Return van de Gemeente Amsterdam binnen het samenwerkingsverband aangesloten. Hierbij wordt invulling gegeven aan de ambitie om Social Return een duurzamer en breder karakter te geven (social return 2.0). Dit past ook bij de Focus 2014 van Stedelijk Bureau Social Return, het WSP en partners, waarin social return steeds meer als middel wordt ingezet om naast het creëren van werk voor Amsterdammers, ook ketenpartners aan elkaar te verbinden en netwerken te ontsluiten (lees meer hierover op de website van Bureau Social Return: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/social-return/social-return/sr-nieuws/focus-social-return).
De rol van het Bureau Social Return zal zich binnen “Westpoort Werkt 2.0!” richten op onder andere het  ondersteunen van AEB Amsterdam bij het geven van invulling aan social returnambities en het inzetten en toeleiden van het eigen social return netwerk en andere leveranciers van de Gemeente Amsterdam richting het project “Westpoort Werkt 2.0!”
Tijdens dit werkbezoek was tevens ondernemersvereniging ORAM vertegenwoordigd. Dhr. Kees Noorman (Directeur ORAM) en Paul Wevers (Voorzitter ORAM) waren door de wethouder gevraagd om aan te sluiten. Zij vertegenwoordigen tientallen werkgevers in Westpoort, waarvoor de vervangingsvraag in de komende jaren actueel is. Als portal en belangenbehartiger voor deze werkgevers kan de ORAM in dit verband aangeven hoe werkzoekenden voorbereid moeten worden op deze vraag en aangeven bij welke concrete werkgevers trajecten als die van Milieuwerk AEB ingezet kunnen worden.
Bron: Werkgevers Servicepunt