Westpoort Werkt; Nieuwe Business Modellen

Tijdens het Symposium Westpoort Werkt ‘De Participatiewet en nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie’   zijn de resultaten van het convenant Westpoort Werkt gepresenteerd. Daarnaast hebben betrokken partijen (wethouder Arjan Vliegenthart; Werk, Inkomen en Participatie, Jaap Pranger; directeur AEB Amsterdam, David Jansen;  projectleider Milieuwerk en dagvoorzitter/gespreksleider Niels Krouwel; Projectleider Banenafspraak Sociaal Akkoord) hun visie op de toekomst van nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie besproken. De rolverdeling tussen werkgever, sociaal ondernemer en overheid waren hierbij de lijdraad.
Ter illustratie van de ontwikkelingen in de markt heeft Jan Jonker; professor Corporate Sustainability aan de Universiteit van Nijmegen, in samenwerking met Milieuwerk een videopresentatie gegeven over Nieuwe Business Modellen.

“Kern van een business model is de logica van de waardecreatie te laten zien. Die logica is gebaseerd op een transactie, nu, vandaag of ergens in de tijd… Centraal idee achter Nieuwe Business Modellen is dat aan waardecreatie richting gegeven wordt op basis van co-creatie. Co-creatie is een vorm van samenwerken waarbij mensen vanuit gedeelde waarden (en vertrouwen) met elkaar aan de slag gaan. Daarbij gelden drie principes: meervoudig, gedeeld en collectief.” Jan Jonker; ‘Nieuwe Business Modellen. Samen Werken aan Waardecreatie’